Yogi RamSunthar in Switzerland

MP Sathivel muruganar  (BA MA Mphil) editor Dheiva Murasu founder Tamil Valipattu Payirchi Mayyam Deiva Tamil Arakkattalai,  

in Bern Switzerland. Yogi Ram Sunthar in Switzerland